Usluge

Geodetske usluge

Šta nudimo našim klijentima?

Sledeće geodetske usluge:

 • Premer i izrada digitalnog topografskog plana
 • Snimanje i izrada geodetskih podloga
 • Izrada geodetskog elaborata za potrebe realizacije projekata parcelacije i preparcelacije
 • Deoba i spajanje katastarskih parcela izvan gradjevinskog zemljista
 • Izrada projekata geodetskog obeležavanja za potrebe parcelacije i preparcelacije
 • Snimanje i izradu geodetskih elaborata za potrebe ucrtavanja objekata
 • Geodetske radove na praćenju izgradnje objekata niskogradnje i visokogradnje
 • Obeležavanje, snimanje i izrada elaborata za potrebe kartiranja svih vrsta instalacija
 • Obeležavanje katastarskih parcela
 • Batimetrijska merenja

Galerija

Specijalisti GeoDigit-a na terenu
2
3
4
5
6
7
8

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak. Postavite nam pitanje ili dajte svoj predlog.

 • Adresa:
 • Promenada 13
 • 22000 Sremska Mitrovica
 • Serbia
 • PIB: 106929803
 • Matični broj: 20707950