Usluge

Usluge GIS-a

Digitizacija i dokumentacija

Kompanija GeoDigit je u mogućnosti da vam pruži širok opseg usluga u oblasti geoinformacionih sistema.

Specijalizovani smo za:

 • Digitizacija analognih geo prostornih podataka
  • – Telekomunikacione mreže
  • – Kanalizacione i drenažne mreže
  • – Toplovodne mreže
  • – Elektroenergetske mreže
  • – Visokonaponske i niskonaponske
  • – Vodovodne
  • – Naftovodne i gasovodne mreže
 • Digitizacija za potrebe katastra – Digitalni katastarski plan
 • GIS Outsourcing
 • GIS mapiranje

Point Cloud

Oblak tačaka je skup podataka koji predstavlja objekte ili prostor.

Tačke X, Y i Z predstavljaju geometrijske koordinate pojedinih tačaka na površini koja se snima. Oblak tačaka predstavlja sredstvo za povezivanje velikog broja pojedinačnih prostornih merenja u skup podataka koji tada može činiti celinu. Kada su prisutne informacije o boji, oblak tačaka postaje 4D.

Oblak tačaka najčešće se generiše pomoću 3D laserskih skenera i LiDAR tehnologija i tehnika. Ovde svaka tačka predstavlja jedno merenje laserskim skeniranjem. Ta skeniranja zatim spajaju, stvarajući kompletnu 3D/4D sliku. Oblak tačaka tako predstavlja digitalizovan i virtuelizovan realan prostor iz kojeg se zatim izvlače prostorne informacije o konkretnim objektima (tačkastim, linijskim ili površinskim) koja su predmet snimanja. Sve ovo se radi u specijalizovanim softverima koji služe za obradu ovakvih podataka.

Digitalizacija i vektorizacija u različitim softverskim programima:

Rectangle 139
Rectangle 140
Rectangle 141
Rectangle 142
Rectangle 143
Rectangle 144
Rectangle 145
Rectangle 146

Snimanje, detekcija i obrada snimaka visoke rezolucije

Pružamo sledeće usluge:

 • Obrade satelitskih snimaka
 • Premer i izradu ortofotoa
 • Topografsko mapiranje
 • Konverziju GIS podataka
 • Mapiranje GIS-a
 • Daljinsku detekciju
 • Kreiranje mapa

Remote sensing – Daljinska detekcija

Daljinska detekcija je proces otkrivanja fizičkih karakteristika Zemljine površine merenjem reflektovanja i zračenja na udaljenost od ciljanog područja.

Specijalne kamere i sateliti vrše daljinsko prikupljanje slika Zemlje koje se dalje obrađuju posebnim tehnikama i metodama.

GeoDigit u saradnji sa svojim partnerima pruža usluge snimanja površina specijalnim kamerama visoke rezolucije i obradu snimljenih podataka kao i obradu postojećih satelitskih snimaka koji su javno dostupni.

Remote sensing
Remote sensing 2
Remote sensing 3
Remote sensing 4

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak. Postavite nam pitanje ili dajte svoj predlog.

 • Adresa:
 • Promenada 13
 • 22000 Sremska Mitrovica
 • Serbia
 • PIB: 106929803
 • Matični broj: 20707950