• Promenada 13, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija
 • [email protected]
 • +381 22 62 45 83
 • +381 22 21 50 240

3D MAPIRANJE

Image by kjpargeter on Freepik

REŠENJE ZA MAPIRANJE U 3D PROSTORU

GEODEZIJA JE NAŠA GLAVNA I OSNOVNA DELATNOST, OD OBRAZOVANJA NA TU TEMU, DO STVARANJA NOVIH REŠENJA.

U mogućnosti smo da koristimo najnovije tehnologije kako bismo zadovoljili potrebe naših klijenata.

 • Vazdušne i kopnene metode prikupljanja geografskih podataka.
 • Obrada prikupljanih podataka u različitim softverima.
 • Prikupljanje podataka za GIS bazu podataka.
 • Izrada podloga za urbanističko planiranje.
 • Katastar nepokretnosti.
 • 3D modeliranje grada.

Point Cloud

Point cloud je skup podataka koji predstavlja objekte ili prostor.

Ove tačke predstavljaju X, Y i Z geometrijske koordinate pojedinih tačaka na površini koja se snima. Point cloud predstavlja sredstvo za povezivanje velikog broja pojedinačnih prostornih merenja u skup podataka koji tada može činiti celinu. Kada su prisutne informacije o boji, point cloud postaje 4D.

Point cloud najčešće se generiše pomoću 3D laserskih skenera i LiDAR tehnologija i tehnika. Ovde svaka tačka predstavlja jedno merenje laserskim skeniranjem. Ta skeniranja zatim spajaju, stvarajući kompletnu 3D/4D sliku. Point cloud tako predstavlja digitalizovan i virtuelizovan realan prostor iz kojeg se zatim izvlače prostorne informacije o konkretnim objektima (tačkastim, linijskim ili površinskim) koja su predmet snimanja. Sve ovo se radi u specijalizovanim softverima koji služe za obradu ovakvih podataka.

Daljinska detekcija

Daljinska detekcija je proces otkrivanja fizičkih karakteristika Zemljine površine merenjem reflektovanja i zračenja na udaljenost od ciljanog područja.

Specijalne kamere i sateliti vrše daljinsko prikupljanje slika Zemlje koje se dalje obrađuju posebnim tehnikama i metodama.

GeoDigit u saradnji sa svojim partnerima pruža usluge snimanja površina specijalnim kamerama visoke rezolucije i obradu snimljenih podataka kao i obradu postojećih satelitskih snimaka koji su javno dostupni.

Snimanje, detekcija i obrada snimaka visoke rezolucije

Pružamo sledeće usluge:

 • Obrade satelitskih snimaka
 • Premer i izradu ortofotoa
 • Topografsko mapiranje
 • Konverziju GIS podataka
 • GIS-a mapiranje
 • Daljinska detekcija
 • Kreiranje mapa

Adresa

Promenada 13
22000 Sremska Mitrovica
Srbija

Kontakt